Wat kan een werkgever betekenen voor een werknemer met geldzorgen?

Werkende armen vormen bijna een derde van de volwassenen in armoede.
Ook werkende volwassenen die niet in armoede leven kunnen in de problemen raken door bijvoorbeeld een life event zoals een scheiding, overlijden, ziekte of ontslag van de partner.

Hoe ga je als werkgever om met werknemers met schulden en/of geldzorgen?
Wanneer merk je dat?

Veelal merkt de werkgever dat een werknemer geldzorgen heeft doordat er een loonbeslag wordt gedaan, een informatieverzoek vanuit een deurwaarder komt of door een aanvraag van de werknemer van een voorschot of lening. De verzoeken komen binnen bij de HR afdeling, de financiële afdeling of bij kleinere bedrijven de directeur/bestuurder. Veel werkgevers gaan hierop het gesprek aan met de werknemer.
75% van de werkgevers ziet het bieden van ondersteuning bij financiële problemen onder werknemers als teken van goed werkgeverschap. Het ondersteunen van de werknemer wordt bemoeilijkt door schuldschaamte. Vaak schamen mensen met geldzorgen zich en trekken te laat aan de bel voor hulp.
Een aantal werkgevers vindt schuldproblematiek een privé aangelegenheid en ook werknemers zien veelal niet in wat een werkgever hierin zou kunnen betekenen.

Doorverwijzing
Gemeentes en overheid zouden graag zien dat er vanuit de werkgever een doorverwijzing plaatsvindt in een vroeg stadium van geldzorgen waardoor de problemen minder groot kunnen worden en sneller kunnen worden aangepakt. Zij hebben de NSR (Nederlandse Schuldhulp Route) ontwikkeld waar bedrijven zich bij aan kunnen sluiten. De route verwijst naar gepaste hulp, van preventie tot hulpverlening. Samen wijzen zij de weg naar een schuldzorgenvrij Nederland.

Er is op internet veel informatie te vinden over schuldhulpverlening voor zowel de werkgever als de werknemer. Toch blijkt dat werkgevers niet goed weten welke weg ze kunnen bewandelen om hun werknemer te helpen.

Onderzoek over werknemers met schulden
In 2020 is er een rapport verschenen van een onderzoek over werknemers met schulden. ‘Schulden en werk, deelrapport II, werknemers met schulden’ (R. Oomkens, M. Linssen, C. Akkermans & R. van Geuns. Een onderzoek van Panteia, mogelijk gemaakt door een subsidie van instituut Cak).
Aan dit onderzoek namen 755 werkgevers deel aan dit onderzoek en een (helaas) veel kleiner deel werknemers.
In dit rapport wordt aangegeven waar in de praktijk op dit moment de betrokkenheid van de werkgever begint en eindigt om schuldenproblematiek bij werknemers te voorkomen en/of op te lossen. Vervolgens is nagegaan hoe werkgevers ondersteund
kunnen worden om schuldenproblematiek bij werknemers te voorkomen en/of op te lossen.

Er worden 2 conclusies getrokken:

 1. Verschillende percepties werkgevers en werknemers over rol en betrokkenheid werkgevers
  brengt ondersteuning door werkgever in impasse.
 2. Werkgevers hebben behoefte aan tools die al bestaan

Wat kunnen werkgevers doen? (uit deelrapport II, werknemers met schulden)
Werkgevers zullen zich moeten afvragen of ze een rol willen spelen bij geldzorgen van
medewerkers. En zo ja, welke rol dat dan zou kunnen zijn. Werkgevers hebben de
keuze:

 • niets doen en geldzorgen van werknemers als een privékwestie beschouwen;
 • incidenteel handelen:
  o wanneer een werknemer met problemen zich meldt;
  o naar aanleiding van een informatieverzoek van een deurwaarder;
  o naar aanleiding van een loonbeslag;
  o naar aanleiding van een CAK-melding.
 • nadenken over de rol en betrokkenheid en beleid formuleren over de wijze waarop
  – en de voorwaarden waaronder – werknemers met geldzorgen het beste geholpen
  kunnen worden.

Aanbevelingen
In het rapport worden 2 aanbevelingen gedaan:

 1. De schaamte voorbij – creëer als werkgever goede randvoorwaarden voor ondersteuning;
 2. Maak van een werkgever geen hulpverlener maar een goede verwijzer.

Tevens is er een stappenplan ontwikkeld voor werkgevers om werknemers met geldzorgen te ondersteunen:

 1. Oriënteren: Check bestaande tools en vormen van ondersteuning voor werkgevers
 2. Positioneren: Bepalen welke rol een werkgever wil vervullen bij het ondersteunen van de werknemer met schulden
 3. Beleid vaststellen: Van positiebepaling naar beleid samen met budgetcoach
 4. Informeren: Delen van beleid met medewerkers HR en leidinggevenden
 5. Uitvoeren: Acteren bij loonbeslag is een ‘must’, het moment om medewerkers door te verwijzen naar professionele hulp

Begeleiding

 • Is er binnen jouw organisatie een beleid voor het begeleiden van werknemers met geldzorgen?
 • Wil jij weten wat er speelt bij de werknemers binnen jouw organisatie op het gebied van geldzorgen?
 • Uit onderzoek komt informatie vanuit werkgevers, maar veel minder vanuit werknemers,
  wat leeft er bij de werknemers?
 • Wat kan je doen op het gebied van het informeren van de werknemers bijv. door informatie op intranet of flyers?
 • Hoe kunnen werknemers anoniem geholpen worden waardoor de drempel voor een hulpvraag in een vroeg stadium van geldzorgen wordt verlaagd?

Wil je advies hoe je dit zou kunnen aanpakken binnen jouw organisatie? Ik ga graag met je in gesprek om de mogelijkheden te verkennen om werknemers beter te ondersteunen en samen met jou beleid hiervoor op te stellen wat past bij jouw organisatie.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail naar pamela@desamentafel.nl
Ik neem graag contact met je op.

Pamela Berg,
begeleider

Zorgen voor de zorgverlener
Getagd op:                

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *