Manifest Van Zorg naar Leven – oktober 2021

desamentafel zet zich in voor mensen in hun kwetsbaarheid. Dit doen wij met lef en liefde. Wij zien om ons heen mensen in de verdrukking komen door de systemen, vaste patronen en gewoonten die onze maatschappij en daarbinnen onze zorginstellingen, hebben gebouwd. Deze systemen, ooit ingericht om te komen tot kwalitatieve en efficiënte zorg, zitten ons inmiddels in de weg om daadwerkelijke aandacht te kunnen besteden aan die mens zijn kwetsbaarheid. Wij zetten ons in om deze verbinding te herstellen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat zowel degene die zorg ontvangt, als degene die zorg biedt, zich beter voelen als ze elkaar echt kunnen zien voor wie ze zijn. Vanuit het besef dat slechts tijd en plaats bepalen wanneer wij zorg bieden, dan wel ontvangen. Zo willen wij gaan van ‘zorg’ naar ‘leven’.

We vinden dat de volgende uitgangspunten van wezenlijk belang zijn, voor een brede doelgroep (overheid, zorgorganisaties, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, raden van toezicht, cliëntenraden, ondernemingsraden, professionals, rechtspraak, adviseurs etc.):

 • Wij zetten ons in voor duurzaam samenleven, waardoor de mensen van nu en die van de toekomst kunnen putten uit de kracht van de natuur en waarbij wij gericht zijn op voorkomen in plaats van genezen. (1)
 • Waar wet- en regelgeving op gespannen voet komt te staan met de beste zorg voor een mens, zullen wij in dialoog een morele afweging maken en zo nodig burgerlijk ongehoorzaam zijn.
 • Wij accepteren de consequenties die voortkomen uit deze keuze.
 • Wij laten ons leiden door lef en liefde. Waarbij wij het besef hebben dat er iets groters en belangrijkers is dan onze eigen angst.
 • Om dit te kunnen doen hebben wij vertrouwen nodig in ons zelf, de organisaties waarin en waarmee wij werken, de werking van onze democratie en in elkaar.
 • Wij allen hebben nabijheid nodig, een netwerk van mensen om ons heen, waarmee wij reflecteren op onze beslissingen, met als doel daarvan te leren. Een vangnet gericht op het dragen van verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit. Wij blijven met elkaar in verbinding door dialoog.
 • Wij erkennen dat de geest vorm nodig heeft (aan welke organisatiegraad we dan ook denken). Waar de vorm voorop staat en de overhand neemt (een doel op zich wordt), zullen wij ons daartegen verzetten. Wij zullen altijd reflecteren op ‘de bedoeling’ en deze nemen als uitgangspunt voor ons handelen.
 • Wij zien dat de transformatie van verzorgingsstaat naar een maatschappij waarin meer eigen verantwoordelijkheid wordt genomen, een grotere risicobereidheid vraagt van alle betrokken partijen (burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid). Dat vraagt van ons allemaal dat wij elkaar anders vasthouden. Dat betekent dat wij in redelijkheid naar de balans zoeken tussen wet- en regelgeving enerzijds en anderzijds de ruimte om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Leven naar de geest en niet naar de letter, vanuit een gemeenschappelijk perspectief op de toekomst. Wij zijn samen en ieder voor zich verantwoordelijk voor het laten functioneren van de democratie, die de noodzakelijke basis biedt voor ons handelen. Een democratie die de stem van de minderheid respecteert in plaats van een dictaat van de meerderheid. Die vrijheid van handelen verschaft door de kaders te bieden. Die door een daadwerkelijke scheiding tussen politiek en beleid enerzijds en uitvoering anderzijds, ruimte geeft tot handelen. Het waarborgen van onafhankelijk onderzoek en een onafhankelijke rechtsgang is hierbij een top prioriteit.
 • In zo’n democratie, waarin politiek en beleid gescheiden is van uitvoering, zijn onafhankelijk intern en extern toezicht van cruciaal belang. Hier vindt de dialoog plaats vanuit ieders eigen positie. Pas als we de afhankelijkheid van elkaar erkennen kan ieder onafhankelijk vanuit zijn eigen positie opereren en kan door dialoog het optimale resultaat worden bereikt.
 • Integriteit (uit één stuk zijn, in lijn met onze persoonlijke normen en waarden) van onszelf en de mensen met wie wij werken vormt het Leitmotiv voor ons handelen. Dat betekent dat wij kleur bekennen als individu en dat wij als samentafel het kleurrijke midden uitdragen. Zolang als wij de mens die verantwoordelijkheid als individu toedichten, zien we de unieke waarde van de mens.
  Als wij kunnen vertrouwen op deze zaken, dan kunnen wij ons inzetten voor elkaar. We richten ons op de mens die vanuit zijn mogelijkheden invulling geeft aan een waardevol bestaan. Zo willen wij de beweging maken van Zorg naar Leven.

Als wij kunnen vertrouwen op deze zaken, dan kunnen wij ons inzetten voor elkaar. Dan stoppen wij elkaar niet in hokjes van ‘patiënt’, ‘verslaafd’, ‘dement’ etc., maar zien wij de mens achter dit etiket. Dan gaan wij van zorg naar leven.

(1)  Wij streven de duurzaamheidsdoelen van de VN na (SDG – sustainable development goals).

 

Onderteken hier het manifest:

Onderteken hier ons Manifest Van Zorg naar Leven

 
 
 
 
 
 
Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Om veiligheidsredenen slaan we je IP-adres 35.172.224.102 op.
Het kan zijn dat je bericht pas zichtbaar wordt nadat we het beoordeeld hebben.
We houden het recht om berichten te wijzigen, te verwijderen, of niet te publiceren.
13 berichten.
Miriam de Kleijn uit De Meern heeft geschreven op 8 november 2022 om 08:52
Wat knap om zo woorden te geven aan dat wat belangrijk is, er toe doet, en hoe je dat vorm kunt geven, samen, met heldere waarden, graag onderschrijf ik dit en wil ik vanuit mijn rol als aanjager en verbinder (o.a. voor het Institute for Positive Health) daar mede vorm aan geven.
Piet Vloemans uit Sambeek heeft geschreven op 10 april 2022 om 21:53
Politiek en beleid gescheiden van de uitvoering? Daar zet ik vraagtekens bij.
Nicole Vening uit loenen ad vecht heeft geschreven op 2 maart 2022 om 15:55
De zorg is belangrijk. En nog belangrijker: we moeten hem leefbaar maken!
Rianne uit Udenhout heeft geschreven op 2 maart 2022 om 15:31
Dat doe ik heel graag
Dries Oosterhof uit Bennekom heeft geschreven op 14 november 2021 om 14:00
Van harte onderteken ik het manifest 'Van zorg naar leven'. Want daar gaat het om.
Hanne Wiegman uit Woubrugge heeft geschreven op 12 november 2021 om 13:04
Ik teken graag, omdat dit precies is hoe ik wil leven en werken
Wouter Groot - baanbreker bij desamentafel uit Rotterdam heeft geschreven op 12 november 2021 om 10:32
Graag onderschrijf ik opnieuw het nu aangescherpte manifest om als baanbreker "van Zorg naar Leven" invulling te geven in mijn invloedssfeer.
Pamela Berg uit Moerkapelle heeft geschreven op 10 november 2021 om 10:45
Graag onderteken ik het aangescherpte manifest als ruimtemaker bij desamentafel, wie volgt?
Pleun Eikelboom uit Lekkerkerk heeft geschreven op 5 november 2021 om 09:18
Mijn handtekening, als 'meebelever' bij desamentafel staat er onder. Leven gaat voor.
Lúthien uit Driebergen heeft geschreven op 5 november 2021 om 07:35
Graag onderteken ik het aangescherpte manifest. Dit is waar het om draait!
Annie Zijlstra - samenbereiker uit Hilversum heeft geschreven op 4 november 2021 om 21:53
Nogmaals ondertekend, wie volgt?
John van den Hout uit Gouda heeft geschreven op 2 november 2021 om 16:13
Uiteraard continueer ik mijn handtekening en ben content met de aanscherping van het manifest. Het maakt nog duidelijker waar het om dient te gaan.
Hedwig Kauffman uit Oosterbeek heeft geschreven op 2 november 2021 om 11:57
Graag onderteken ik ons aangescherpte manifest! Wie volgt?

2 thoughts on “Manifest

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.