Coöperatie desamentafel


  • zoekt samen mét jou naar oplossingen en alternatieven die mogelijk zijn en energie vrijmaken om verder te gaan;
  • zet het wezenlijke van jouw organisatie of vraagstuk centraal;
  • wil een maatschappelijk bijdrage leveren in het belang van de eindgebruiker en burger;
  • doet daadwerkelijk in woord en daad mee;
  • voelt zich mede verantwoordelijk;
  • is aanspreekbaar op wat zich aandient;
  • neemt altijd de kennis en expertise van de andere samentafelaars mee.

Nieuwsbrief


desamentafel brengt ieder seizoen een digitale nieuwsbrief uit waarin aandacht is voor issues in de samenleving, de thema’s waar wij voor staan en over onszelf, zodat je ons beter leert kennen. Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Geef dan je gegevens door: inschrijven »

N.B. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief, geef je ons toestemming je persoonlijke gegevens met ons privacybeleid te verwerken.

Meest recente nieuwsbrief gemist? Nieuwsbrief herfst 2019 staat hier voor je klaar.

desamentafel als theater: daar zit muziek in!

Coöperatie desamentafel heeft de afgelopen jaren haar draai gevonden door het organiseren van Samentafels over diverse thema’s in zorg en welzijn. Verschillende stemmen, instrumenten en klankkleuren klinken steeds vaker samen en vormen een mooie melodie. Tijdens De Samentafels gaan wij de dialoog aan met alle aanwezigen, mede aan de hand van ons manifest van Zorg naar Leven. Om dit ‘muzikale succes’ verder te delen, te ‘verlevendigen’ en onze samentafelcommunity verder te vergroten en te verstevigen, introduceren wij nieuwe mogelijkheden tot verbinding met elkaar aan de hand van een metafoor: het theater!

Wij zoeken een dwarsfluit!

desamentafel zoekt talenten die de coöperatie wil komen versterken en haar klanken wil laten horen. Met de metafoor van het theater, het publiek en het orkest gaat desamentafel graag de verbinding aan. Wij zoeken solisten die graag de verbinding maken met de ander ook een belangrijke waarde vinden, die niet persé de boventoon wil voeren, maar zichzelf wel wil laten zien. Die de verbinding voelt met het manifest en daarvoor wil gaan staan. Voel jij je aangesproken? Bezoek dan eens onze Samentafels en ontmoet ons of maak een afspraak.

ik wil contact

Agenda

De Samentafel, wat is het? Een concept ontwikkeld door coöperatie desamentafel; functie- en agendaloos met elkaar rond de tafel. 

Manifest

Van Zorg naar Leven, manifest/visie van desamentafel. Als samentafelaars zetten wij ons in voor de kwetsbare mensen in onze samenleving.

Interim

Op het gebied van interim management beschikt de coöperatie desamentafel over een groot netwerk om snel en adequaat invulling te

Terugblik Lentebijeenkomst 2018
Van Zorg naar Leven
Wij

Dit zijn wij.... de mensen achter de coöperatie desamentafel. We komen nooit alleen: desamentafel brengt altijd de expertise en ervaring van een andere samentafelaar mee. We versterken elkaar en zijn kritisch naar elkaar. Dit nemen we mee in het proces bij jouw vraagstuk. Daarnaast hebben we nog een gemeenschappelijke deler: we zetten ons in voor het maatschappelijk belang van de burger en eindgebruiker.

John van den Hout

ondervinder

Het telkens opnieuw durvenen willen ondervinden, niet als doel op zich maar als middel, om te ervaren waarover het in

Hedwig Kauffman

stroomversneller

Ik ben Stroomversneller bij desamentafel. Ik zie onszelf en de organisaties en netwerken waarin wij werken als meanderende stromen. We

Peter Hoekstra

veroorzaker

  Met mijn brede, vernieuwende blik op (ouderen)zorg, welzijn en samenwerking veroorzaak ik nieuwe inzichten en beweging die leiden tot

Pamela Berg

begeleider

Begeleiden en ondersteuning bieden, dat doe ik graag. Samen omstandigheden creëren om een team/bedrijf goed te laten functioneren. 1 Ik

Lúthien Gispen

omdenker

  Ik denk graag in mogelijkheden en kansen. Als je processen bekijkt vanuit mogelijkheden en durft los te laten, creëer

Marco van Alderwegen

samenbrenger

  Een samenleving waarin weer meer ruimte ontstaat om Samen te Leven in gezondheid, dat is een streven waar ik

Annie Zijlstra

samenbereiker

Ik heb een scherp oog voor wat er speelt, nuchter, luisterend, met een heldere analyse en respect voor de mens,

Charles Laurey

bruggenbouwer

  Ik wil graag een bijdrage leveren aan een betere gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Medewerker, klant

Angelique van der Moezel

vitalisator

Mijn drijfveer is het welzijn van de medemens. Ik draag graag bij aan preventie, gezondheidsbevordering en sociale participatie. 1 Naast

desamentafel is partner van SDG