De samentafels digitaal! Iedere week een nieuwe editie

Ook desamentafel ontkomt er niet aan om haar bijeenkomsten de komende periode op te schorten vanwege het Coronavirus. Dat betekent dat de lentebijeenkomst op 1 april 2020 geen doorgang kon vinden en dat er geen Samentafels in Amersfoort plaatsvinden tot de zomer.

Máár desamentafel zou desamentafel niet zijn als we daar niet op een andere wijze mee om zouden gaan. Zo zullen we regelmatig een digitale samentafeleditie op de website plaatsen. We nodigen jou uit om daaraan mee te doen. 

Na de  zomer gaan we weer Thema Samentafels organiseren.


Coöperatie desamentafel


  • zoekt samen mét jou naar oplossingen en alternatieven die mogelijk zijn en energie vrijmaken om verder te gaan;
  • zet het wezenlijke van jouw organisatie of vraagstuk centraal;
  • wil een maatschappelijk bijdrage leveren in het belang van de eindgebruiker en burger;
  • doet daadwerkelijk in woord en daad mee;
  • voelt zich mede verantwoordelijk;
  • is aanspreekbaar op wat zich aandient;
  • neemt altijd de kennis en expertise van de andere samentafelaars mee.

Nieuwsbrief


desamentafel brengt ieder seizoen een digitale nieuwsbrief uit waarin aandacht is voor issues in de samenleving, de thema’s waar wij voor staan en over onszelf, zodat je ons beter leert kennen. Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Geef dan je gegevens door: inschrijven »

N.B. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief, geef je ons toestemming je persoonlijke gegevens met ons privacybeleid te verwerken.

Meest recente nieuwsbrief gemist? Nieuwsbrief lente 2020 staat hier voor je klaar.

desamentafel als theater: daar zit muziek in!

Coöperatie desamentafel heeft de afgelopen jaren haar draai gevonden door het organiseren van Samentafels over diverse thema’s in zorg en welzijn. Verschillende stemmen, instrumenten en klankkleuren klinken steeds vaker samen en vormen een mooie melodie. Tijdens De Samentafels gaan wij de dialoog aan met alle aanwezigen, mede aan de hand van ons manifest van Zorg naar Leven. Om dit ‘muzikale succes’ verder te delen, te ‘verlevendigen’ en onze samentafelcommunity verder te vergroten en te verstevigen, introduceren wij nieuwe mogelijkheden tot verbinding met elkaar aan de hand van een metafoor: het theater!


Agenda

Agenda

De Samentafel, wat is het? Een concept ontwikkeld door coöperatie desamentafel; functie- en agendaloos met elkaar rond de tafel. 

Manifest

Manifest

Van Zorg naar Leven, manifest/visie van desamentafel. Als samentafelaars zetten wij ons in voor de kwetsbare mensen in onze samenleving.

Interim

Interim

Op het gebied van interim management beschikt de coöperatie desamentafel over een groot netwerk om snel en adequaat invulling te

Terugblik Lentebijeenkomst 2018
Van Zorg naar Leven
Wij

Dit zijn wij.... de mensen achter de coöperatie desamentafel. We komen nooit alleen: desamentafel brengt altijd de expertise en ervaring van een andere samentafelaar mee. We versterken elkaar en zijn kritisch naar elkaar. Dit nemen we mee in het proces bij jouw vraagstuk. Daarnaast hebben we nog een gemeenschappelijke deler: we zetten ons in voor het maatschappelijk belang van de burger en eindgebruiker.

John van den Hout

John van den Hout

ondervinder
Hedwig Kauffman

Hedwig Kauffman

stroomversneller
Peter Hoekstra

Peter Hoekstra

veroorzaker
Pamela Berg

Pamela Berg

begeleider
Lúthien Gispen

Lúthien Gispen

omdenker
Marco van Alderwegen

Marco van Alderwegen

samenbrenger
Annie Zijlstra

Annie Zijlstra

samenbereiker
Charles Laurey

Charles Laurey

bruggenbouwer
Dries Oosterhof

Dries Oosterhof

vrijmaker
Pleun Eikelboom

Pleun Eikelboom

meebelever

desamentafel is partner van SDG