Coöperatie desamentafel


  • zoekt samen mét jou naar oplossingen en alternatieven die mogelijk zijn en energie vrijmaken om verder te gaan;
  • zet het wezenlijke van jouw organisatie of vraagstuk centraal;
  • wil een maatschappelijk bijdrage leveren in het belang van de eindgebruiker en burger;
  • doet daadwerkelijk in woord en daad mee;
  • voelt zich mede verantwoordelijk;
  • is aanspreekbaar op wat zich aandient;
  • neemt altijd de kennis en expertise van de andere samentafelaars mee.

Nieuwsbrief


desamentafel brengt ieder seizoen een digitale nieuwsbrief uit waarin aandacht is voor issues in de samenleving, de thema’s waar wij voor staan en over onszelf, zodat je ons beter leert kennen. Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen? Geef dan je gegevens door: inschrijven »

N.B. Door je aan te melden voor de nieuwsbrief, geef je ons toestemming je persoonlijke gegevens met ons te delen.

Dit zijn wij!

De mensen achter de coöperatie desamentafel. We komen nooit alleen: desamentafel brengt altijd de expertise en ervaring van een andere samentafelaar mee. We versterken elkaar en zijn kritisch naar elkaar. Dit nemen we mee in het proces bij jouw vraagstuk. Daarnaast hebben we nog een gemeenschappelijke deler: we zetten ons in voor het maatschappelijk belang van de burger en eindgebruiker.

desamentafel als theater: daar zit muziek in!

Coöperatie desamentafel heeft de afgelopen jaren haar draai gevonden door het organiseren van Samentafels over diverse thema’s in zorg en welzijn. Verschillende stemmen, instrumenten en klankkleuren klinken steeds vaker samen en vormen een mooie melodie. Tijdens De Samentafels gaan wij de dialoog aan met alle aanwezigen, mede aan de hand van ons manifest van Zorg naar Leven. Om dit ‘muzikale succes’ verder te delen, te ‘verlevendigen’ en onze samentafelcommunity verder te vergroten en te verstevigen, introduceren wij nieuwe mogelijkheden tot verbinding met elkaar aan de hand van een metafoor: het theater!

Agenda

Agenda

De Samentafel, wat is het? Een concept ontwikkeld door coöperatie desamentafel; functie- en agendaloos met elkaar rond de tafel. 

Manifest

Manifest

Manifest Van Zorg naar Leven – oktober 2021 desamentafel zet zich in voor mensen in hun kwetsbaarheid. Dit doen wij met lef en liefde. Wij zien om ons heen mensen in de verdrukking komen door de systemen, vaste patronen en